Kirafiki Rescue

“Herplaatsing met intensieve begeleiding na adoptie”

Wie zijn wij?

Anne Turfkruijer

Mijn ganse leven ben ik omringd geweest door honden : bij mijn grootouders, ouders, eigen gezin.

In 2006 deed mijn eerste Rhodesian Ridgeback zijn intrede : Fuego. Hij wordt als testhond ingezet bij Kirafiki vzw.

Onze tweede Rhodesian Ridgeback Lex is mijn allereerste herplaatser maar uiteindelijk is hij in 2013 bij ons komen wonen. Hij wordt ingezet bij ‘AAPvzw’ als Aaibeest in woon- en zorgcentra en als Schoolbeest voor hondengewenning bij kleuters en kinderen tot 12j.

Een aantal jaren geleden heb ik mij aangesloten bij de Belgian Rhodesian Ridgeback Club (BRRC) en daar zet ik mij o.a. in voor puppybemiddeling en voor de herplaatsingen van Rhodesian Ridgebacks

Spijtig genoeg waren er meer ridgebacks die een nieuwe thuis zochten dan ik had verwacht. Daarom ging ik op zoek naar organisaties die zich inzetten voor herplaatsingen van ridgebacks. Hierbij kwam ik o.a. uit bij SOS-ridgeback in Nederland. Tot op heden werken wij nog samen Natasja behartigt de herplaatsingen in Nederland en ik ben op zoek gegaan naar een organisatie in Belgie : Kirafiki vzw.

Sinds 2015 werk ik samen met Kirafiki vzw, als Kirafiki Rescue.

Wij herplaatsen niet enkel Ridgebacks maar ook andere rassen.

Dit zijn de honden die sinds mijn eerste herplaatser Lex een nieuwe thuis hebben gevonden (allemaal rhodesian ridgeback) :

Kinga, Ize, Luca, Noukie, Beer, Nathan, Chicco, Nala, Dingo, Dahab, Beau, Faya, Spikey, …… 


 Teamleden


Omdat wij belang hechten aan een goede opvolging van een herplaatser na adoptie, werk ik samen met een aantal mensen, die zich in meer of mindere mate toeleggen op gedragsbegeleiding.

 


Wat doen we?

Kirafiki Rescue herplaatst honden die niet langer bij hun gezin kunnen blijven. 

Elke herplaatsing is voor de hond een zeer stressvolle gebeurtenis. Om dit stress zo laag mogelijk te houden, zorgen we ervoor dat de overgang zo vlot mogelijk verloopt. Het vinden van een geschikte match tussen hond en eigenaar is cruciaal. We willen ten allen tijde vermijden dat de hond opnieuw moet worden herplaatst.

De herplaatsing gebeurt rechtstreeks van oude eigenaar naar nieuwe eigenaar.

 Hoe doen we dit?

Van elke hond wordt het gedrag in kaart gebracht. We stellen een gedragsfiche op en geven eventuele therapie op maat voor de hond.

 Eens het profiel van de hond is opgesteld, gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat adoptant. Alle kandidaten dienen een vragenlijst in te vullen, zodat we ook hier een profiel kunnen schetsen.Dan kunnen we op zoek gaan naar dé geschikte match.

Wanneer we een geschikte kandidaat hebben gevonden, organiseren we een eerste ontmoeting. Tijdens die ontmoeting kijken we of er een ‘klik’ is tussen hond en kandidaat.Na een positieve eerste ontmoeting kan het gebeuren dat we een kijkje nemen bij de kandidaat adoptant thuis, zodat we een beter beeld krijgen van de omgeving waar de hond zal terecht komen.

Nadien organiseren we een tweede ontmoeting waar we meer uitleg geven over het gedrag van de hond en de oefeningen/therapie die de hond nodig heeft.Na de nodige documenten en formaliteiten in orde gebracht te hebben, wordt de hond overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Begeleiding na plaatsing

De nieuwe eigenaar kan rekenen op een begeleiding van 4 maanden. Nadien kan verder begeleiding verkregen worden aan een gereduceerd tarief. Op deze manier creëren we de beste slaagkansen en trachten we een nieuwe herplaatsing te voorkomen.

Als hondeneigenaar sta je er bij Kirafiki Rescue nooit alleen voor!

 

 Kostprijs

Voor de huidige eigenaar:

Wilt u uw hond laten herplaatsen dan vragen wij hiervoor 75€. Dit bedrag wordt besteed aan de begeleiding van de hond en kostenvergoeding.


Voor de adoptant:

Wij vragen voor een herplaatser jonger dan 7 jaar €300 en voor een herplaatser ouder dan 7 jaar €200.

Aan wat worden deze bijdragen besteed ?

- 4 mnd begeleiding na herplaatsing

- pensionkosten indien de herplaatser niet bij de eigenaar kan blijven

- eventuele dierenartskosten bij tussentijdse opvang 

Contact

Verantwoordelijke herplaatsing: 

Anne Turfkruijer

Tel: +32 499 731 374

Mail: kirafiki.rescue@gmail.com